İLLERİMİZ İSİMLERİ NEREDEN GELMİŞ


İLLLERİMİZİN İSİMLERİ TARİHCESİ 

PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ İŞLETMELERE NE KAZANDIRIR..?

Personel takip sistemleri günümüzde kullnaımı artmaya devam ederken yeni nesil parmak izi okuyucu,yüz tanıma sistemleri
türkiye standartlarına göre geliştirilmeye her gecen gün değeri özellikleri artmaya devam etmektedir.personel takip parmak izi okuyucu 
gaziantep neler yapabiliriz parmak izi okuyucu cihaz ile personellerin işe geliş gidiş saatlerini kontrol altına almak 
giriş ve çıkış saatlerine göre gunlük calışma saatleri,eksik çalışma,fazla,mesai geç kalma,ve maaş hesaplama,ceza-kesinti yapma işlemine yaran 
personel takip parmak izi okuyucu adana dır aynı zaman kapı acma işlemi de yapılabilmektedir.Parmak izi okuma sistemi 
takılı olan kapı için girilmesini istemedikleri personellerin geçişine izin vermemekle beraber geçişe izinli olan personeller 
hangi saatlerde hangi kapıdan geçiş yaptıkları bilgisi program üzerinden takip yapılarak raporlama işlemine yapar.Parmak izi  okuyucu konya
personel takip sistemi yanı sıra istenilen saat aralıklarında işbaşı,çay molası,mesai bitimi için zil caldırabilir dahada güzel olanı ise
parmak izi okuyucu ankara aynı programda yani personel takip programı üzerinden mola takip program eklentisi ile sigara içme alanları,
yemekhaneler,soyunma odaları,wc takip alanlarındada kullanıma uygun parmak izi cihazları ve programlarıdır bu sayede işletmelerin  her alanlarına
özel personel takip ve zaman kayıplarını öne geçilmesi için cok amaclı kullanılabilen parmak izi kart okuyucu sistemlerdir 
Parmak izi okuyucu bursa parmak izi+kart+şifre kullanılabilir istenilirse parmak izi+kart-parmak izi+şifre tanımı yapılarakda kullanılabilmektedir.

Yüz tanıma sistemleri gaziantep artıları ve kullnaım çeşitleri fazladır.Yüz tanıma sistemleri yine personel takip sistemleri,wc takip sistemleri,yemekhane sistemi,
kapı kontrol sistemleri olarakda kullanılmaktadır.Yüz tanıma sistemleri ankara sadece yüz okuma sistemi yada yüz tanıma+parmakizi+şifre+kart modullerı 
sayesinde geçiş imkanı tanır kullanıcılar isterse sadece yüz tanımı yada yüz+kart tanımı yapabilirler fonksiyonel olarak çok modüllü olması 
cihazı uzun zaman kullanılabilirliğini artırır yüz tanıma sistemleri bursa,yüz tanıma sistemleri kayseri,
yüz tanıma sistemleri konya,yüz tanıma sistemleri kayseri,yüz tanıma sistemleri istanbul,
yüz tanıma sistemleri antalya gibi illerde yoğun kullanılmakta olan kentlerimizdir.

PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ BAŞARISI 

Gelelim plaka tanıma sistemlerimize plaka tanıma sistemleri 5 yıl öncesine kadar neredeyse yok denilecek kadar az ve duyulmamıştı
eds sistemleri sayesinde kentlerde uygulunmaya başlamasıyla plaka tanıma sistemleri tanınırlılığı artmaya başlamış Türkiyede
yazılımcılarımız plaka tanıma sistemlerine ağırlık göstererek Ar-ge çalışmaları sonrası Türkiye piyasasına hızlı bir şekilde giriş
yapmayı başarmıştır ve gittikce artan satışlar sonrası kamera plaka okuma başarısı hızlı birsekilde % 98 lere kadar cıkmıştır 
neredeyse hata oranı yoktur plaka okuma sistemleri sadece TR plakalarını değil yabancı araç plakalarınıda okuyabilecek seviyeye getirilmiştir.
plaka tanıma sistemleri gaziantep,plaka tanıma sistemleri bursa,plaka tanıma sistemleri ankara,plaka tanıma sistemleri konya,plaka tanıma sistemleri kayseri,
plaka tanıma sistemleri ankara,plaka tanıma sistemleri antalya,plaka tanıma sistemleri adana,plaka tanıma sistemleri mersin,plaka tanıma sistemleri hatay
gibi illerde yine yoğun olarak kullanılmaya devam ederken avm ve otogarlarda daha sık kullanılmaya başlamışlardır.


İLLERİMİZİN İSİMLERİ NERELERDEN GELMİŞTİR

ADANA PERSONEL YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Bizanslı İstefan Adana'yı Tarsus'la harbeden Adanos ve Saros adında iki kardeşin kurduğunu 
ve bunlardan Adanos'un ismini şehre ve Saros'un da ismini nehire koyduklarını yazmaktadır. 
Her ne kadar bu bir mitolojik hikâye olsa da Adana'nın eski bir yerleşim bölgesi olduğunu belirtmesi bakımından ilginçtir.


ADIYAMAN PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. 
Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen 
''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. 
Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.


AFYONKARAHİSAR PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Afyon türkülerinde sık sık “Hisar” sözcüğü geçer. “Hisarın bedenleri çevirin gidenleri” Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde
 sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. 
“Hisar” kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere “Karahisar” dediler


AKSARAY PERSONEL PARMAK İZİ OKUYUCU SİSTEMLER

Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. 
Şelir “Aksaray” adını işte bu beyaz saraydan aldı.


ANKARA PERSONEL YÜZ TANIMA SİSTEMİ PROGRAMI

İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça “Üzüm” anlamına gelen Engür’den, 
ya da Yunanca’da Koruk anlamına gelen”Aguirada’dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki
 “Eğmek” anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; “Kıvrıntı”, anlamına gelen ankaba’dan veya Latince’den çengel anlamına 
gelen uncus’dan türediği ileri sürülmektedir. 


ANTALYA PERSONEL YÜZ TANIMA SİSTEM FİYATLARI

MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. 
Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.


AYDIN PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey’den aldı.
Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.


BALIKESİR PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio’dan türediği sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir.
Çünkü Kesir Arapça’da çok anlamına gelmektedir


BATMAN PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Batman ismi Orta Çağdan beri kullanıla gelmiş ve Batman Çayı ile bütünleşen bir isim olarak karşımıza çıkmıştır.


BİLECİK PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. 
Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.


BİTLİS PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Kimi tarihçilere göre, “Bageş” ya da “Pagiş” sözcüklerinden türemiştir. Kimilerine göre de Büyük İskender’in komutanı 
“Lis” ya da “Badlis” burada bir kale kurmuş. Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş.


BOLU PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. Türkler burayı alınca Claudiopolis 
sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler. Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.


BURSA WEB PERSONEL TAKİP PROGRAMI

Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)


ÇANAKKALE PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz’daki şehir ve kasabaların en büyüğü ve il merkezidir. 
Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur. Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır. Bugünkü ismini buradan alır.

ÇANKIRI PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

İlkçağda “Gangra” kalesinin eteğinde kuruldu. İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı’ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.


DENİZLİ PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İl eski Türkçe’de ülke, memleket anlamına gelir. Yani deniz memleketi denilir.
Bir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir. Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadır.

DİYARBAKIR PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Bakır ülkesi anlamına gelmektedir. Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir’dir. Bekir’in memleketi anlamına gelir. 
Bunun nedeni de Bekir b. Va’il adlı Arap göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır. 
Diyarbakır’ın eski adı Amid veya Amed’dir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Amid’e Hamid de denilmiştir.

ELAZIĞ PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz’in onuruna “Mamuretülaziz” adı verildi.
Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ’a çevrildi.

ERZİNCAN PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir. Buranın eski adı Eriza’dır.


ERZURUM TURNİKE SİSTEMLERİ

Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir. Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir. Erzen darı demektir. 
Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.

ESKİŞEHİR PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Eski adı Doylaion’dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi. 1175 yılında burasını Bizans geri aldı. Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri alınca, 
ona “Bizim eski Şehrimiz” anlamına gelen Eski Şehir adını verdi.

GAZİANTEP TURNİKE SİSTEMLERİ

Şehrin eski adı Ayıntab’dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir. Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir. Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı 
başarılı bir savaş verince 6 Şubat 1921’de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı verildi.

HAKKARİ PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Hakkâri kelimesi Kürtçe' den dilimize geçmiştir. Bu rivâyete göre kelimenin özü "Kar-in" olup "Her" önekini almıştır. 
Kürtçe' de "Kar-in", "-ebilmek" manasına gelip, insanın güç yetirebilme durumunu anlatır. 
Dolayısıyla "Hakkâri" kelimesi "hep güçlü, hep edebilen" anlamı vardır.

HATAY PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Avrupalılar Çin'in kuzeyine "Hıtay" derlerdi (Rusçada "Kitay"). "Hıtaylar" ismini taşıyan yarı göçebe Türk kabileleri 10. yüzyılda Mançurya'yı ve Çin'in kuzeyini işgal etmişler ve burasının ismi "Hıtay
" kalmıştı.Atatürk "Hıtaylar"ın Anadolu'ya da gelmiş olduklarına inanıyordu. "40 asırlık Türk yurdu" saydığı Antakya'ya Hatay ismini bu yüzden vermişti.


ISPARTA TURNİKE GEÇİŞ-PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Büyük İskender Kral olduktan sonra (M.Ö. 356 - 323) Anadolu'nun Batısı Yunan egemenliği altına geçti. 
İskender öldükten sonra bile, daha 36 yıl bu bölge Atina'ya bağımlı kaldı.
Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla, Atina Yunanlıları, Anadolu'nun Batısına göç etmeye başladılar.
Mora Yarımadası Ispartalılarından büyükçe bir topluluk geldi; Isparta Kenti'ne yerleşti. 
Kente de kendi ülkelerinin ISPARTA adını verdiler.

İSTANBUL PLAKA TANIMA SİSTEMİ-PERSONEL TAKİP SİSTEMİ

MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.
Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla “Antion” olarak anıldı.
Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi.
Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” adı verildi. Araplar “Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” demişlerdir.
Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan “Stin-polis” deyimi kullanıldı. İşte İstanbul bu “Stin-Polis” şehrinden türetildi.
Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında “İslambol” adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.

İZMİR PERSONEL PARMAK İZİ OKUYUCU-PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Şehrin asıl adı “Smyrna”dır. İzmir kelimesi smyrna’nın halk arasındaki kullanış şeklidir. 
Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli’dir. 
Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar’dır. (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir.

KAHRAMANMARAŞ PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Asıl adı Markasi’dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir. Kurtuluş savaşında 
Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarından meclis tarafından ll Şubat 1922’de kahraman ünvanı verildi.

KARAMAN PERSONEL TAKİP-WC TAKİP-ĞYE TAKİP SİSTEMLERİ

İlk ismi Laranda’dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi. 
Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi.

KARS PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı şehre kars adı verilmiştir. 
Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan elbise veya şal kuşağı anlamına gelir.

KASTAMONU PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Şehrin eski adı “Tumana”dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşti. 
İşte Kastamonu Gas ve Tuman’ın birleşmesinden meydana gelmiştir.

KAYSERİ PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. Yani İmparator şehri anlamına gelir. 
Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldı

KIRIKKALE PERSONEL TAKİP SİSTEMİ

Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. 
Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir.

Akıncıların hücum ettiğini duyan bizans kale komutanı, bütün barut dolu fıçıları mağlubiyete düştüklerinde havaya uçurulmasını emreder, 
nitekim düşündüğü gibide olur ve fıçılarla birlikte herşey yerle bir olur.şehrin ismi Şehitlerin kahramanlıklarını ve kimliklerini ifade etmektedir.

KIRŞEHİR PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ 

Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

KİLİS PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ 

 

Kilis adı Yukarı Mezopotamya da Pellada Cyrrhus denen bir kent ile aynı adı taşıdığı ve Osmanlı kaynaklarında Kilis kalesi olarak geçtiği görülmektedir.

Bu sözcüğün okunuşu “Kiris” olup “Kilis” sözcüğüne fonetiği bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Grant Dictionier’de Cyrrhus’u 
“Kiris” anlamı da “Efendi” olarak yazmaktadır. Büyük olasılıkla 8. yy. da bölgeye gelen Türkmenler tarafından Kiris, 
Kilis diye söylenmiş ve bugünkü yeri Kilis olarak isimlendirilmiştir.

KONYA PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paul burayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti.
Bu nedenle Hıristiyanlar ona, “İsa’nın tasviri” anlamına gelen “ikonyum” adını verdiler. Abbasiler burayı alınca “Kuniye’ye” çevirdiler.
Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi.

MALATYA PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Hititler döneminde buranın adı “Meliddu”dur. Halk tarafından Malatya olarak değişmiştir.

MANİSA PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Yunanca Magnesya’dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.

MARDİN PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Mardin adı Süryanice’de Marde’den geldiği rivayet edilir. Romalılar “Maride” Araplar ise “Mardin” adını vermişlerdir. 
Diğer bir rivayet göre ise Kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit –görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir.

MERSİN PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ-PLAKA OKUMA SİSTEMLERİ

Mersin'e Mersin denilmesinin sebebi şimdiki Mersin Şehrinin yakınlarında eskiden MERSİNLİ adında bir aşiret varmış. 
Bu aşiret Türkistan’dan gelen aşiretlerdenmiş. MERSİN adı ile Anadolu'da daha yedi, sekiz tane köy vardır ki, 
MERSİN adı bu Mersin adındaki Türk Oymağının adına göre konmuştur.

NEVŞEHİR PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı “Muşkara” idi. 
Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi.

NİĞDE PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. 
Arap kaynakları şehre “Nekide veya Nikde” demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.

ORDU PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Eski adı “Kotyora”dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.

OSMANİYE PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Osmaniye’nin adı farklı bir kaynaktan Arapça Otman’dan gelmektedir.

SAKARYA PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır.

SAMSUN PERSONEL TAKİP-PARMAK İZİ-YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Eski adı “Amisos”dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir.

SİİRT PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.

SİVAS PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise farklı görüşler bulunmaktadır. Bunların içinden ‘Sebaste’ Sebasteia eski yunancada 
(Augustus Şehri) ismi, Pontus kralı Polemon’un hanımı Pitodoris tarafından verilmiştir. 
Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman şehrin yönetimini Pont Krallığı’nda bırakmışlardı. 
Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus’un sevgisini kazanmak ve ona bir şükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca’da 
Ogüst şehri anlamına gelen “Sebaste” adını verdiği sanılmaktadır. Sebaste’nin zamanla “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülmektedir.

ŞANLIURFA PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Eski adı “Orhoe veya Orhai”dir. Dah sonra Araplar tarafından “R”ya çevrilmiştir. 
Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup R yani güneş demektir. Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafından kuruldu.

ŞIRNAKPLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Şırnak, Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı’nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, önceleri Şerneh, 
daha sonraki yıllarda ise Şırnak adını almıştır.

TOKAT ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMLERİ

Eski adı “Komana Pontika”idi. Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir.

TRABZON ÖĞRENCİ TAKİP-YURT TAKİP SİSTEMLERİ

“Trapezus” sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe’dir.

TUNCELİ PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir.

UŞAK PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir.

VAN PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre “Şahmirankent” adı verildi. 
Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.

YALOVA PERSONEL TAKİP SİSTEMLERİ

Yalova'nın adının nereden geldiğine dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da en çok kabul göreni Osmanlı döneminde Çiftlikköy 
ilçesinden başlayıp Termal ve Çınarcık ilçelerini içine alan bölgeye verilen "Yalakabad" adından geldiği.